Home Contact

Lid worden

Download de flyer rondom lid worden hier.

Informatieblad voor nieuwe leden klik hier.

Aanmelden kan hier.

Wil je een wijziging doorgeven? Dat kan hier.


Zeven keer vallen, is acht keer opstaan.

Judo sport iets voor uw kind?
Hoewel Judo een vechtsport is, is het vechten dat kinderen in de dojo doen een vorm van voorbereiding op vele uitdagingen in het latere leven.

Judo leert:
- Verantwoording nemen voor succes en falen,
- Het ontwikkelen van discipline,
- goede manieren,
- punctualiteit,
- kracht,
- uithoudingsvermogen,
- doorzettingsvermogen,
- taaiheid,
- zelfvertrouwen,
- volhouden,
- vindingrijkheid,
- vasthoudendheid,

Judo leert kinderen vele levenslessen en ontwikkelt sterke karaktereigenschappen die van dienst kunnen zijn gedurende hun moeilijke tienerjaren en gedurende de weg naar volwassenheid.


Het winnen van een kampioenschap is een tijdelijke vooruitgang, maar een beter persoon word je levenslang.
-Mark Lonsdale

Heb je interesse om Judo uit te proberen? Dan ben je van harte welkom om een proefles te draaien.

Judopak kopen?
Deze zijn via je trainer in verschillende maten te bestellen.


Trainingstijden Jeugd seizoen 2022-2023:

(vrijdagavond)

Groep 1:
(Leeftijd 4-7 jaar)
17:00 - 18:00 uur
Groep 2:
(Leeftijd 8-9 jaar)*
18:00 - 19:00 uur
Groep 3:
(Leeftijd 9-10 jaar)*
19:00 - 20:00 uur
Locatie: "De Smetenhof" Lottum

(woensdagavond)

Groep 4:
(Leeftijd 11-14 jaar)*
18:30 - 19:30 uur
Locatie: "t Haeren" Grubbenvorst

* = indeling op groep naar leeftijd kan afwijken in samenhang met lichaamsgewicht.


Contributie 2022-2023:

Op basis van 1 training per week.
Contributie per jaar:

Leeftijd 4-9 jaar: €120,-
Leeftijd 10-14 jaar: €130,-
Leeftijd 15+ (Senioren): €160,-
Wedstrijdtraining /
Aanvullende trainingen:
€70,-
Inschrijfgeld: €7,50

Automatische incasso:
Om onze administratie te vereenvoudigen stellen we het zeer op prijs als de leden gebruik maken van onderstaand incasso formulier. De contributie wordt dan automatisch in 2 termijnen per jaar geïnt worden.
Het automatische incasso formulier kunt u hier vinden.
Het intrekken van de automatische incasso formulier kunt u hier vinden.


Judo demonstratie op een school:


Lidmaatschap JBN

Om mee te mogen doen aan wedstrijden, is het noodzakelijk om lid te zijn van de Judobond Nederland (JBN). Als judoka's voor de eerste keer meedoen aan een wedstrijd, zorgen wij na overleg met de ouders voor de inschrijving.

De contributie van de judobond zit niet inbegrepen bij de contributie van onze vereniging en dient rechtstreeks door het lid aan de judobond betaald te worden.
Voor meer informatie over het lidmaatschap en de kosten, zie hier en de website van de judobond.

Bij het bestuur en bij Paul komen veel vragen binnen met betrekking tot het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland.
Hiervoor hebben we de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN op een rij gezet;

1. Het bondslidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap van sportschool c.q. –vereniging.
2. Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan het bondsbureau.
3. Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.
4. Bij verlies van het JBN-paspoort kan een nieuw exemplaar worden aangevraagd. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen € 11,-.
5. Beëindiging van het lidmaatschap dient door het individuele lid zelf (of indien minderjarig door de ouders/verzorgers) voor 15 november van het lopende jaar schriftelijk te worden doorgegeven aan het bondsbureau van de JBN zodat het lidmaatschap 1 januari daaropvolgend beëindigd wordt. (Postbus 7012, 3430 JA Nieuwegein)

Vooral over het laatste artikel worden we vaak aangesproken. We kunnen ons uiteraard bijna niet voorstellen dat leden het lidmaatschap op willen zeggen, maar mochten er toch situaties voordoen, vergeet dan niet zelf bij de bond af te melden.

Stichting leergeld

Lid zijn en blijven van een sportclub, muziekvereniging of Jong Nederland vraagt soms best wat van de portemonnee van gezinnen. Geld mag voor kinderen niet de reden zijn om geen lid te zijn of blijven van een club. Stichting Leergeld Horst aan de Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor contributie, kleding en materialen. Dat geldt voor bestaande én nieuwe leden.

Wil je weten wat Stichting Leergeld Horst aan de Maas voor jou kan betekenen? Zie deze folder of kijk op www.leergeldhorstaandemaas.nl.Privacy statement
© 2024 Kawa No Mura -- Webmaster